amarin

Mùa thu hoạch cà phê

Mùa thu hoạch cà phê ở Việt nam bắt đầu từ tháng 9 đến cuối tháng 12 hoặc muộn hơn đến tháng 1 năm sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bài viết liên quan
AmaRin Coffee - Phone: 0914 88 11 00 Công ty SEO TPHCM